Archive for the Úvod Category

Project Legacy

Posted in Úvod on december 1, 2008 by projectlegacy

images1 Všetko naokolo je tak jasné a pritom nikto nechce poznať pravdu a odhaliť pozadie    moci. Pravdu o zle s tvárou satana ktoré ovládlo svet a ženie ho do záhuby. Ľudia sa boja strhnúť si pásku z oči a rozhľiadnúť sa okolo seba, nazrieť aj za hranice všedných vecí a problémov, nazrieť si do svojej vlastnej duše… ľudia sa boja poznať pravdu … alebo nechcú? Je snáď úlohou ľudí len prežívať a nie naozaj žiť? Chcú splynúť s davom a ukryť sa v ňom, alebo v nich stále je nádej? My Vás nemôžeme doviesť do cieľa, ale môžme Vám ukázať cestu k nemu. Preto ak sa chcete aspoň dozvedieť niečo o organizáciach vládnucích svetu, ich plánov a činov ktoré píšu históriu a o hrozbách ktoré môžu postihnúť ľudstvo, tak toto posolstvo je práve pre Vás…

Reklamy